ชามาม๊า (Cha Mama) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

เสิร์ฟ เครื่องดื่ม

ส่งจาก เลย เกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า 50เมตร
+66946546165

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved