Hột Vịt Lộn Kim Thảo, Xuân Thủy

Có .

Giao từ 104 Xuân Thủy, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved