Honmono Sushi (ฮอนโมโน ซูชิ) เซ็นทรัล บางนา

เสิร์ฟ อาหารญี่ปุ่น

ส่งจาก 585,ถนนบางนา-ตราด, บางนา, กรุงเทพมหานคร, 10260 (ชั้น 5 ห้างเซ็นทรัลบางนา)
+66917723867

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved