เขียวไข่กา (Kiewkaika) นาคนิวาส

เสิร์ฟ อาหารไทย

ส่งจาก 33 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved