อุตสาหกรรมทวีวงษ์ อ่อนนุช 62

เสิร์ฟ อาหารญี่ปุ่น

ส่งจาก เข้าซอยอ่อนนุช 62 ใกล้แยกที่ตัดถนนศรีนคริทร์ ประมาณ 200เมตร สังเกตขวามือตึกจะมีเสาสีน้ำเงิน โลโก้ TVI
+66659982114

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved