แหนมเนือง (แหนมเนืองคุณนิด) รามอินทรา

เสิร์ฟ อาหารเวียดนาม

ส่งจาก 44/248-250 ซอยอัมรินทร์ 3 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร (ทางเข้ามหาวิทยาลัยเกริก วงเวียนบางเขน)
+6625523958

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved