TER - 50/50 Coffee_Tea, Nguyễn Cơ Thạch

Có Cà Phê Đỉnh, Ngọt Gây Nghiện.

Giao từ KDT Sala - 22 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved