Bánh Sinh Nhật Thu Hường, Chiến Thắng

Có , .

Giao từ 72 Chiến Thắng, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved