Royal Seafood - Súp Bào Ngư Vi Cá & Hải Sâm Đại Bổ, Ngô Thì Nhậm

Có Mỹ Vị Hải Sản, Ngon Chuẩn Việt, Món Hàn Chuẩn Vị.

Giao từ 1 Ngô Thì Nhậm, KP.Nhị Đồng 2, P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved