Royal Seafood - Súp Bào Ngư & Vi Cá & Hải Sâm Đại Bổ, 453 Phạm Văn Đồng

Có Ngon Chuẩn Việt, Món Hàn Chuẩn Vị, Món Nhật Hấp Dẫn.

Giao từ 453 Phạm Văn Đồng, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved