Royal Seafood - Súp Bào Ngư & Vi Cá & Hải Sâm Đại Bổ, Ấp 4

Có Ngon Chuẩn Việt, Món Hàn Chuẩn Vị, Món Nhật Hấp Dẫn.

Giao từ D10/3E/1 Ấp 4, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved