Cơm Tấm Hương Việt, 49 Vườn Lài

Có , , .

Giao từ 49 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved