Royal Seafood - Súp Bào Ngư - Vi Cá - Hải Sâm Đại Bổ - CN Quận 12, Thạnh Lộc 38

Có Ngon Chuẩn Việt, Món Hàn Chuẩn Vị, Món Nhật Hấp Dẫn.

Giao từ 11 Thạnh Lộc 38, P.Thạch Lộc, Q.12, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved