Royal Seafood - Súp Bào Ngư Vi Cá & Hải Sâm Đại Bổ - Nữ Dân Công

Có Ngon Chuẩn Việt, Món Hàn Chuẩn Vị, Món Nhật Hấp Dẫn.

Giao từ 7E Nữ Dân Công, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved