Royal Seafood - Súp Bào Ngư & Vi Cá & Hải Sâm Đại Bổ, Phạm Văn Đồng

Có Ngon Chuẩn Việt, Món Hàn Chuẩn Vị, Món Nhật Hấp Dẫn.

Giao từ 455 Phạm Văn Đồng, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved