Bánh Tráng Trộn & Tré Trộn Cô Tiên, Liên Tỉnh 5

Có Ăn Vặt Mê Ly, Thức Ăn Nhanh, Sinh Tố Healthy.

Giao từ 286 Liên Tỉnh 5, P.6, Q.8, TP.HCM

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved