Sate Mix (Sate Ayam + Kambing)

From Sate Madura Bang Wafi Radial, Bukit Kecil

Sate Ayam 5 Tusuk + Sate Kambing 5 Tusuk (Tanpa Lontong)

Oop, don’t drool

Get your hands on this food. Yummmm!

© GoFood. All Rights Reserved